© 2016 by RöstSmart. Proudly created with Wix.com

Följ oss

RöstSmarts Method

Grundläggande
röst- och
talteknik
Andning
Stämband
Artikulation
Förstå grunden!
Skapa en medvetenhet genom
teoretisk kunskap
Tilltalande röst
Magstöd
Kontroll
Klang
Få kontroll över instrumentet!
Praktisera och lär känna din röst 
Tilltalande tal

Prosodi

Tempo

Planering

Planera och bli säker på din talröst!
Koppla ihop det du lärt dig i teori och praktik - utveckla