© 2016 by RöstSmart. Proudly created with Wix.com

Följ oss

Grupp
coachning

Bli röstsmart och briljera med ditt framförande!

För dig som är intresserad av att arbeta med din röst, tal och framförande. Du är motiverad och vågar möta en mindre publik som kommer vara dina kurskamrater under 2 dagar.

Bli röstsmart och briljera med ditt framförande!

Nu får du tid att utveckla din förmåga till att inspirera andra människor genom din röst och ditt tal tillsammans med dina kurskamrater!

Du lär dig förstå och applicera en inspirerande röst- och talteknik genom praktiska röstövningar och teoretisk information. Du utmanar eventuell talängslan och stärker redan färdiga kunskaper genom att framföra olika typer av texter och använda dig av egna valda ämnen både med och utan mikrofon samt jobbar igenom vad kroppsspråket adderar till helheten. För att öppna upp ett mer reflekterande och analyserande öga och öra lär du dig vilka element som ingår i din talröst och vilka parametrar du kan arbeta med i dina framföranden. Tillsammans lyssnar och tittar vi på klipp från mer eller mindre kända talare för att ge dig möjlighet att hitta dina inspiratörer och referenser inom området.

 

Genom ett masterclass-format får du möjlighet att både framträda/presentera själv men också lyssna till dina kurskamrater. Du kommer på ett interaktivt sätt få framföra, lyssna, analysera, reflektera och samtala kring röst och tal. RöstSmart använder sig av före- och efter inspelningar, visuellt och auditivt, för att på ett konkret sätt kunna ge feedback på din och gruppens snabba utveckling. RöstSmarts coacher finns hela tiden närvarande för att skapa en trygg miljö och härliga stunder för dig och dina kursdeltagare tillsammans i våra fina lokaler på Södermalm i Stockholm.

 

RöstSmarts mål är att du efter avslutad kurs vet hur du ska nå din fulla röstpotential för att briljera med ditt framförande!

 

RöstSmart samarbetar med kurser.se, du hittar samma information där.

kurser.se.png