© 2016 by RöstSmart. Proudly created with Wix.com

Följ oss

Individuell coachning

Inspirera

Utbilda

Leda

Oavsett om du arbetar med att inspirera, utbilda eller leda andra är din talröst högst väsentlig för att du ska nå bästa resultat hos dina lyssnare, medarbetare eller kollegor. Du vill nå fram med din information och ditt budskap på ett tydligt och säkert sätt.
Helhetsupplevelsen av dig måste därför vara genuin och trovärdig och VAD du säger stämma överens med HUR du säger det.
Vi coachar dig till din bästa och proffsigaste talröst.
 

Individuell coachning
För dig som vill rikta hela ditt fokus på din röst och ditt tal!

Nu får du tid att utveckla din förmåga att inspirera andra människor genom din röst och ditt tal!
Du lär dig förstå och applicera en inspirerande röst- och talteknik genom praktiska röstövningar och teoretisk information. Du utmanar eventuell talängslan och stärker redan färdiga kunskaper genom att framföra olika typer av texter och använda dig av egna valda ämnen både med och utan mikrofon samt jobbar igenom vad kroppsspråket adderar till helheten.

 

RöstSmart coachar och utgår från din nivå, tidigare kunskaper och önskemål. Du kommer på ett interaktivt sätt få framföra, lyssna, analysera, reflektera och samtala kring röst och tal tillsammans med din röstcoach. RöstSmart använder före- och efterinspelningar, visuellt och auditivt, för att på ett konkret sätt kunna ge feedback på din snabba utveckling.

Bli röstsmart och briljera med ditt framförande!