© 2016 by RöstSmart. Proudly created with Wix.com

Följ oss

Rösthälsa och friskvård

Att ha en god röstteknik är av vikt för att den ska hålla i längden. Det kan jämföras med att hålla kroppen igång med exempelvis styrke- och eller konditionsträning. Men det är också yttre faktorer som kan behövas kollas av för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för att inte slita ut rösten i förtid.

Här nedan hittar du tips, länkar, checklistor och artiklar som kan guida dig till en mer hälsosam röstvardag!

Tips

Länkar

Artiklar

  • Vattenånga
     

  • Evidens för röstbehandling